Fortælleværksted

FORTÆLLEVÆRKSTEDET på Åby Bibliotek kl. 17-19

Fortælleværkstedet starter op igen:

Datoer for efteråret 2021 er:

19. august
29. september
25. oktober
18. november

I Fortælleværkstedet mødes voksne for at øve sig og blive bedre til at fortælle. Her er plads til både nye og garvede, der kan lide den mundtlige fortællekunst

Hver gang startes med små inspirationsøvelser og derefter går resten af tiden med at lytte og give hinanden respons på de fortællinger, som man hver især arbejder med. Det foregår i trygge rammer og i god tone. Du er velkommen, hvad enten du kommer med en fortælling, eller kommer for at høre og se, hvad der foregår.

Tovholderfunktionen på værkstedet går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne
Aftenen starter med præsentation og opvarmning.

Torsdag 19. august er Ingelise Dalberg-Larsen tovholder

Mobil 50512058
Af hensyn til planlægningen så meld gerne tilbage til Ingelise, om du kommer, og om du har en historie, som du vil fortælle.

 

Sted er Åby Bibliotek, L. Feilbergsvej 7, 8230 Åbyhøj

Tidsrummet for værkstedet er 17.00 – 19.00

Bus nr. 4A og nr.11 holder på Silkeborgvej ved Kvickly Åbyhøj, og det er tæt på biblioteket.
Der er gratis parkering ved biblioteket.