Fortælleværksted

FORTÆLLEVÆRKSTEDET i pavillonen på Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov – onsdage 19 – 21

Fortælleværksted onsdag d. 16. november kl. 19 på
Risskov bibliotek må desværre aflyses.

I Fortælleværkstedet mødes voksne for at øve sig og blive bedre til at fortælle. Her er plads til både nye og garvede, der kan lide den mundtlige fortællekunst.

Hver gang startes med små inspirationsøvelser og derefter går resten af tiden med at lytte og give hinanden respons på de fortællinger, som man hver især arbejder med. Det foregår i trygge rammer og i god tone. Du er velkommen, hvad enten du kommer med en fortælling, eller kommer for at høre og se, hvad der foregår.

Der er kaffe og kage.

Der er skiftende tovholdere hver gang.

Skriv venligst til tovholder, om du kommer. Har du en historie med, så skriv cirka hvor lang den er.

Bemærk at fortælleværkstedet i 2022 er flyttet fra Åbyhøj Bibliotek til Risskov bibliotek.