Fortælleværksted

FORTÆLLEVÆRKSTEDET på Risskov Bibliotek, onsdage 19 – 21

Fortebakken 1, 8240 Risskov

I Fortælleværkstedet mødes voksne for at øve sig og blive bedre til at fortælle. Her er plads til både nye og garvede, der kan lide den mundtlige fortællekunst

Hver gang startes med små inspirationsøvelser og derefter går resten af tiden med at lytte og give hinanden respons på de fortællinger, som man hver især arbejder med. Det foregår i trygge rammer og i god tone. Du er velkommen, hvad enten du kommer med en fortælling, eller kommer for at høre og se, hvad der foregår.

Der er kaffe og kage.

Er du interesseret i at være med, er det bedst at kontakte tovholder på forhånd:

26. februar 2022
Tovholder Marlena Porat

16. marts 2022*
Tovholder Ellen Skov Birk
*Fortælleværkstedet ændrer sig denne gang til litteraturværksted, hvor Helle Kappel Kjær og Ellen Skov
Birk fortæller om, hvordan de omdanner litteratur til fortælling.

20. april 2022
Tovholder Ingelise Dalberg

18. maj 2022
Tovholder Dorthe Møller Åbom

marlenaporat@gmail.com
29918190

esb8230@gmail.com
21742703ingelisedalberg@gmail.com
50512058

diotima.ktl@gmail.com
23466860

Bemærk at fortælleværkstedet i 2022 er flyttet fra Åbyhøj Bibliotek til Risskov bibliotek.