Mundtlig fortællekunst

Fortællere i Østjylland favner en kreds af fortællere, der alle brænder for den mundtlige fortællekunst. Den mundtlige fortælling er en levende kunstform, der nok bygger på en tusindårgammel tradition, men som stadig finder nye veje.

Mennesker har altid fortalt. Vi har simpelthen brug for fortællinger for at forstå os selv og andre, og den mundtlige fortælleform har levet i alle kulturer til alle tider, lige fra beretninger om små dagligdagsoplevelser til større kulturbårne fortællinger

I ældre tider har den mundtlige fortælleform været første kilde til vidensdeling, opdragelse og underholdning, men har senere måttet vige plads for bøger, TV og andre medier.

Men det særlige nærvær og intimiteten mellem én fortæller og tilhørere har ikke kunne erstattes. Derfor vender flere og flere tilbage til den gamle form. Både for selv at fortælle og for at lytte.

Det gør vi også i Fortællere i Østjylland. Foreningen rummer folk der fascineres af myter, sagn,  legender, folkelige eventyr, fabler eller gamle skrøner og også af moderne fortællinger fra en nutid om det så er lystløgn, sande jeg-oplevelser eller opdigtede fortællinger.